Nasza oferta 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

 

Projektowanie – okrętownictwo i offshore 

 •  statki i obiekty pływające 
 •  konstrukcje offshore 
 •  instalacje okrętowe 
 •  instalacje offshore z
 • arządzanie, koordynacja, projektowanie – modele 3D 
 

Projektowanie – budownictwo lądowe 

 • obiekty przemysłowe 
 • budynki 
 • konstrukcje betonowe i stalowe 
 • instalacje rurociągowe 
 • rurociągi przesyłowe 
 • zarządzanie, koordynacja, projektowanie – modele 3D
 

Analizy wytrzymałościowe  

 • konstrukcje okrętowe i offshore 
 • konstrukcje lądowe 
 • urządzenia i maszyny 
 • analizy liniowe, nieliniowe, statyczne i dynamiczne 
 

 

 

 

Nadzór, doradztwo i zarządzanie projektem 

 • budownictwo lądowe 
 • obiekty przemysłowe 
 • energetyka 
 • okrętownictwo i offshore 
 • studia wykonalności 
 • zastępstwo inwestycyjne 
 • przygotowywanie dokumentacji 
 • pozyskiwanie wszelakich pozwoleń 
 • konsulting 
 

Posiadane przez nas oprogramowanie do projektowania:

 • Aveva PDMS 
 • Aveva Bocad 
 • SACS 
 • Nastran FX 
 • NEi Nastran 
 • Femap 
 • Autodesk AutoCAD 
 • Autodesk Inventor 
 • RhinoCeros 
 • Orca 3D