O nas


 

Spółka Inżynieria, Doradztwo, Ekologia „IDEK” Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno-projektową powstałą w 2000 roku. Głównym celem jest świadczenie usług inżynieryjnych. Zespół naszych pracowników powstał w wyniku kilkuletniej współpracy w innych strukturach organizacyjnych, gdzie zbieraliśmy doświadczenie wykonując różne prace dla większych i mniejszych firm. Doświadczenie to procentuje w pracach związanych z obecną działalnością firmy, którą jest doradztwo oraz projektowanie i nadzór techniczny w gałęziach przemysłu: okrętowego, gazowniczego, naftowego, budowlanego, transportowego, telekomunikacyjnego, elektroenergetycznego.

Nasi pracownicy to wybitne grono fachowców (inżynierów, inspektorów, projektantów, analityków), posiadających stosowne uprawnienia konieczne do sprawowania danych funkcji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

W szeregach naszej kadry są również wybitni dydaktycy i pracownicy wyższych uczelni technicznych, posiadający duży dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami.

Spółka ma charakter proekologiczny, dlatego też nasze wszystkie działania odbywają się przy współpracy ze specjalistami w dziedzinie ochrony środowiska.

Wszystkie wykonywane przez nas prace cechuje fachowość, rzetelność oraz solidność.

 

Polityka Jakości

Inżynieria, Doradztwo, Ekologia „IDEK” Sp. z o.o. chce być liderem w zakresie inżynierii.

Jest to cel strategiczny Kierownictwa.

Aby ten Cel osiągnąć podejmjemy działania ukierunkowane na zapewnienie naszym Klientom usług najwyższej jakości i stworzenie warunków kompleksowej obsługi:

  • wszystkie wykonywane przez nasz prace cechuje fachowość, rzetelność oraz solidność,
  • zapewniamy naszym Klientom profesjonalne doradztwo inżynieryjne i projektowe,
  • wykonujemy projekty techniczne z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawnych,
  • starannie dobieramy naszych współpracowników i monitorujemy ich działalność,
  • uzyskujemy odpowiednie certyfikaty na świadczone przez nas usługi,
  • wdrażamy nowoczesny System Zarządzania Jakością,
  • wytwarzamy klimat, w którym kadra Firmy uznaje satysfakcję Klienta jako nadrzędny cel swojego działania.
  • zobowiązujemy się do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.